İnsana Hizmet Erdem’dir

Erdem Hastahanesi

Obezite Merkezi

Hakkımızda

Sizi Arayalım


Obezite Nedir?

Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu, boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır. Dünya sağlık örgütü tarafından da obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün obezite sınıflandırması esas alınarak obeziteyi belirlemek için yaygın olarak BKİ (beden kitle indeksi) kullanılmaktadır. BKİ, bireyin vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (metre cinsinden) karesine bölünmesiyle elde edilen bir değerdir. Vücut kitle indeksi hesaplama değeri 30’un üzerinde olan kişi obez, 40’ın üzerinde olan kişi ise morbid obez olarak kabul edilir.

Obezite Cerrahisi

Ne Zaman Uygulanır?

BMI 40 kg/m2 veya BMI kg/m2 birlikte ek hastalık (tip 2 diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi, hiperlipidemi, ciddi eklem problemi) olması, ameliyat riskinin kabul edilir olması, cerrahi dışı tedavilerin başarısız olması durumunda cerrahi tedavi uygulanabilir.

Obezite için yapılan ameliyatlar 3 ana grupta incelenir:

  • Kısıtlayıcı ameliyatlar
  • Besin emilimini bozucu ameliyatlar
  • Kısıtlayıcı ve besin emilimini bozucu ameliyatlar

Gastrik band uygulaması gibi bazı kısıtlayıcı operasyonlar etkinliğini tüm dünyada yitirmiştir. Besin emilimini bozucu operasyonların etkisi yüksek olmakla birlikte kontrol edilemeyen diyabet, hipertansiyon varlığında tercih edilir. Günümüzde obezite cerrahisinde sıklıkla uygulanan ve etkisi kanıtlanmış yöntem, kısıtlayıcı ameliyatlar kapsamında olan laparoskopik (kapalı yöntem) sleeve gastrektomi (tüp mide) denilen operasyonlardır.

Kimler Obezite Cerrahisi

Olabilir?

Vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde veya obeziteden kaynaklanan hastalıkları bulunan 35-40 yaş arası hastalar,
En az 5 yıldan bu yana tedavi edilemeyen obezite hastalığının bulunması,
Bir yıllık ilaç kullanımı ve diyet sonucunda hastalığın seyrinde değişim olmaması,
Endokrinolojiyi ilgilendiren hastalıkların bulunmaması,
Aşırı alkol veya uyuşturucu madde bağımlısı olunmaması,
Hastanın anlama ve uyum kabiliyetinin tam olması ve operasyon sonrası obezite ekibiyle eşgüdümlü olabilmesi,
Ameliyata (genel anesteziye) engel bir durumunun olmaması gereklidir.
Vücut Kitle İndeksi Hesapla

Mide Balonu

Bu yöntemde endoskopi eşliğinde hafif anestezi altında, ağızdan mideye içi boş bir balon yerleştirilir. Ardından balon şişirilir ve hastanın midesinde bir dolgunluk oluşturulup, tokluk hissi sağlanır.

Tüp Mide Ameliyatı

Midenin yaklaşık %80’lik kısmının cerrahi olarak çıkarılmasıyla gerçekleştirilen bir obezite ameliyatıdır. Yeni oluşturulan mide, normal mideye göre belirgin derecede azalmış hacmi nedeniyle daha az gıda alımına sebep olur.

Gastrik Bypass

Gastrik bypass diğer obezite cerrahi yöntemlerine göre daha eski bir ameliyat türüdür. Önce 30 ml hacminde küçük bir mide oluşturulur. Bunun için yemek borusu mide bileşkesine yakın mide dokusu kullanılır.

Detaylı bilgi için kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.

Kataloğu İncele